Galeri Wayang Kulit

ANDIHAWA

DASAMUKA

DESTRARASTRA

DEWABRATA_solo

DRESTAJUMINA_solo

DRUPADHA_solo

DRUWASA_solo

DURGA_solo

DURGANDANA_solo

durmagati_solo

durna_solo

durna_yogya2

dursala_solo2

dursasana_solo

dursilawati_solo

duryudana__bokongan

duryudana_solo

dwapara_solo

dwara_patih_solo

ekalaya_solo

emban_solo

endra_solo

erawati_solo

gagakbaka_solo

gana_solo

gandabayu_solo

gandamana_solo

gandawati_solo

gangga_solo

gardapati_solo

garudai_solo

gathutkaca__w_thathit

gathutkaca_banyumas

gathutkaca_solo

gendari_solo

gorawangsa_solo

gotama_solo

gunadewa_solo

guru_cirebon

guru_w_reca_solo

guru_yogya

guwarsa_solo

guwarsi_solo

hamso_solo

hartadriya_solo

hiranyakasipu_solo

indrajit_solo

irawan_solo

jaka_pengalasan_solo

jakapuring_solo

jamadagni_solo

jambumangli_solo

janaka_solo

jatagimbal_solo

jatagini_solo

jatasura_solo2

jatayu_solo

jayadrata_solo

jayasemedi_solo

jayawilapa_solo

jembawan_solo

jembawati_solo

jungkung_mardeya_solo

kakrasana_solo

kala_cirebon

kala_cirebon

kala_pracona_solo

kala_solo

kalabendana_solo

kalakarna_solo

kalanjaya_solo

kalantaka_solo

kalarahu_solo

kalasrenggi_solo

kalayuwana_solo

kalimantara_solo

kalmasapada_solo

kamajaya_solo

kanastren_solo

kanastren_solo

karna_solo

karna_w_begal__cerma

karna_yogya

kartamarma_solo

kartanadi_solo

kartapiyoga_solo

KAYON_BANYUMASAN

KAYON_SEKAR_JAGAD

KAYON_WAHYU_TUMURUN

kekayi_solo

kencakarupa_solo

kenyawandu_solo

kesawasidi_solo

kimindama_solo

kirata_solo.

krepa_muda_solo

krepa_resi_solo

krepi_solo

kresna

kresna_w_rondon_solo

kresna_w_surak

kumba_kumba

KUMBAKARNA

kumbayana

kunti

kusya_ramakusya

sadewa_solo

yuyutsu_solo

Belum ada Komentar untuk "Galeri Wayang Kulit"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel